UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Uppsägning av medlemskap ska göras senast den 20:e för avslut i samma månad.