UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Uppsägning av medlemskap ska vara oss tillhanda senast den 25:e för uppsägning samma månad.