Många arbetsgivare ger sina anställda bidrag till friskvård för att främja en god hälsa hos sina anställda.
Arbetstagaren lämnar in kvitton för sina utlägg och får dessa ersatta av arbetsgivaren.

Hitta kvittot på Boxpeak
1. Logga in på skellefteacrossfit.boxpeak.com
2. Klicka på fliken ”Medlemskapsinformation”
3. Klicka på ”Transaktioner”
4. Klicka på önskad transaktion
5. Klicka på knappen på sidan för utskrift (skriv inte ut websidan) så kommer kvittot upp som PDF.
6. Lämna in kvittot till din Arbetsgivare